Anna Knobloch-Gala

dr n. hum. w zakresie psychologii,

Członek PTP od 1964r., od 1994r. działalność w Zarządzie Oddziału Krakowskiego oraz w Zarządzie Głównym PTP.

Emerytowany wykładowca Instytutu Psychologii i Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Przed podjęciem działalności dydaktycznej pracowała w Poradni Wychowawczo- Zawodowej, Specjalistycznym Zespole Matki i Dziecka, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo. Obecnie prowadzi Zakład Szkoleniowo-Terapeutyczny „Diligentia”.

Zainteresowania: neuropsychologia, diagnostyka psychologiczna, rehabilitacja psychologiczna osób niepełnosprawnych.