Szanowni Państwo,
w dn. 6 marca 2020 r.: https://ptp.krakow.pl/1358-2/ Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP w składzie: Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, Beata Pępkowska, Natalia Protoklitow-Lach, Anna Słysz, Adam Tarnowski, Ewa Wach, Beata Wójtowicz, zaprosił do konsultacji społecznych na temat opracowanego projektu dotyczącego obszaru diagnozy psychologicznej: https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Diagnoza-psychologiczna-propozycje-II-cze%CC%A8ci-KEP-PTP.-Projekt-z-dn.-10.02.2020..pdf) w II części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP. W dn. 5 marca 2020 r. Zespół zwrócił się z prośbą o umieszczenie powyższej informacji na stronie głównej PTP.

Podjęte działania, zgodnie z ustaleniami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP z dn. 29.02.2020 r., mają na celu uzyskanie opinii Oddziałów Terenowych i Sekcji PTP oraz psychologów zajmujących się diagnozowaniem na temat dokumentu. W dn. 24 czerwca 2020 r. członkowie Zespołu rozesłali przygotowaną w tym celu ankietę:
https://forms.gle/oeXKHNd21Gc47x3VA

z ponowną prośbą o umieszczenie informacji na stronie głównej PTP oraz do Oddziałów Terenowych i Sekcji PTP, w oparciu o dostępne informacje na stronie PTP: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=32

Oddział Krakowski PTP: https://ptp.krakow.pl/konsultacje-spoleczne-etyka-w-diagnozie/Pracowania Testów Psychologicznych PTP: https://www.practest.com.pl/ankieta-ptp-dotyczaca-etyki-zawodowej-w-obszarze-diagnozowania zamieściły informacje na swoich stronach za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim osobom, które do tej pory wypełniły ankietę oraz Oddziałom Terenowym i Sekcjom PTP, które wsparły nasze działania. Uzyskaliśmy wiele cennych i konstruktywnych informacji zwrotnych!

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIANIA ANKIETY: https://forms.gle/oeXKHNd21Gc47x3VA

osoby, które do tej pory nie wyraziły swojej opinii. Będziemy też wdzięczni za umieszczenie informacji na stronach Oddziałów Terenowych i Sekcji PTP oraz przekazanie jej członkom. Zachęcamy też do  udostępnienia ankiety innym psychologom zajmujących się procesem diagnozowania w praktyce psychologicznej oraz prowadzących działalność naukowo-szkoleniową.

Ponownie prosimy o udostępnienie informacji i ankiety na stronie głównej PTP.

Wszystkim dziękujemy za poświęcony czas.

Z poważaniem,
Beata Wójtowicz
Koordynator Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP