Aneta Gawełek

Magister psychologii,
kontynuuje studia uzupełniające magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na UJ. Aktualnie pracuje zawodowo w opiece środowiskowej oraz jako nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej.
Zainteresowania naukowe: psychologia sądowa, psychologia penitencjarna, psychologia uzależnień, zaburzenia osobowości, autoagresja, psychoterapia psychodynamiczna.

Mail: anetagawelek@gmail.com