Kraków, dn. 25. 10. 2019 r.

W dn. 24 października 2019 roku Zarząd Oddziału Krakowskiego oraz NAC – Krajowa Komisja Akredytacyjna wraz z Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie zorganizowali konferencję szkoleniową pt. EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA: Jak go uzyskać i w czym może pomóc?

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM – przewodnicząca NAC – Krajowej Komisji Akredytacyjnej przedstawiła procedurę uzyskiwania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EUROPSY (www.europsy.info.pl). Krok po kroku omówione zostały warunki przyznawania rekomendacji doświadczonym psychologom, a także dopiero wstępującym w zawód młodym osobom. Na przykładzie opisu wymagań, jak i złożonych do tej pory aplikacji do Krajowej Komisji Akredytacyjnej, omówiono rekomendowane formy wypełniania stosowanych formularzy. Aplikacja przesyłana drogą internetową jest obecnie podstawą do przyznania certyfikatu doświadczonym psychologom. Ocena kompetencji dokonywana jest przez dwóch niezależnych ekspertów, co pozwala na rzetelną weryfikację posiadanych kwalifikacji. Należy przede wszystkim podjąć refleksję nad dotychczasową praktyką zawodową, co wydaje się niełatwym zadaniem i dość żmudnym. Warto jednak podjąć ten wysiłek. Certyfikat EuroPsy służy nie tylko samym zainteresowanym, ale przed wszystkim odbiorcom naszych usług. Spośród szerokiej oferty pojawiającej się na rynku pozwala w prosty sposób wybrać specjalistów, których kompetencje i umiejętności w obszarze praktyki są zgodne z przedstawioną przez nich propozycją. Certyfikat EuroPsy stanowi też podstawę dla uzyskania Certyfikatu opiekuna stażu psychologicznego dla osób przygotowujących młodych psychologów do działalności zawodowej.

Zachęcamy wszystkich psychologów, zwłaszcza doświadczonych i z wieloletnią praktyką, do podjęcia działań w kierunku uzyskania Certyfikatu EuroPsy.

Beata Wójtowicz
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia (do celów niekomercyjnych): TUTAJ