Zasłużeni

Odznaka za zasługi dla krakowskiej psychologii (wg kolejności przyznawania)

 • prof. dr hab. Maria Susułowska
 • dr Elżbieta Leśniak
 • dr Wanda Badura-Madej
 • dr hab. Dorota Kubacka – Jasiecka prof. UJ
 • prof. dr hab. Zenomena Płużek
 • prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
 • mgr Anna Turczyńska
 • dr Anna Knobloch-Gala
 • dr hab. Adam Niemczyński

Zasłużeni dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Krakowa

Odznaka przyznawana przez Walne Zgromadzenie Delegatów zgodnie z art. 18 statutu PTP.

Imię i nazwisko (data przyznania)

 • Maria Przetacznikowa (1980)
 • Maria Susułowska (1980)
 • Włodzimierz Szewczuk (1980)
 • Jerzy Nieniewski (1988)
 • Jacek Pierzchała (1991)
 • Elżbieta Leśniakowa (1994)
 • Anna Knobloch-Gala (1997)
 • Anna Turczyńska (1997)
 • Maria Kielar-Turska (2000)
 • Adam Niemczyński (2004)
 • Beata Trojan (2004)
 • Maria Butscher (2007)
 • Barbara Chuchacz (2007)
 • Anna Kołodziejczyk (2007)
 • Bogusława Liszka-Kisielewska (2007)
 • Anna Bogatyńska-Kucharska (2009)
 • Anna Walczak (2009)
 • Ewa Wolińska (2009)
 • Janina Kisielewska-Abugeseisa (2012)
 • Iwona Kozłowska-Piwowarczyk (2012)
 • Magdalena Lorenc (2012)
 • Maria Matyszkiewicz (2012)
 • Magdalena Nitecka (2012)
 • Wanda Szaszkiewicz (2012)

 

Nagroda im. Bogdana Zawadzkiego – nagrodzeni z Krakowa

Nagroda ta przyznawana jest psychologom, członkom zwyczajnym PTP, za wybitne osiągnięcia w praktyce psychologicznej. Regulamin Nagrody

Imię i nazwisko (data przyznania)

 • prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski (2004)

Nagroda im. Stefana Błachowskiego – nagrodzeni z Krakowa

Nagroda ta przyznawana jest młodym pracownikom naukowym, członkom PTP, za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie psychologii. Regulamin Nagrody

Imię i nazwisko (data przyznania)

 • dr Andrzej Beauvale (1975)