Najbliższe zebrania:

 

Zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP

Każdy drugi poniedziałek miesiąca. Zebrania Zarządu odbywają się
w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ na ul. Łojasiewicza 4
w sali seminaryjnej nr 1.354 (I piętro) i rozpoczynają się o godz. 18.00.

 

Spotykamy się w następujących terminach: 8 września.

 

 

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w Zebraniu
serdecznie zapraszamy.

 

Zapraszamy do lektury wydawanego przez Nas Biuletynu

Wersja elektroniczna dostępna tutaj 

Warsztaty przedzjazdowe XXXV Zjazdu Naukowego PTP


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się propozycją warsztatów, które odbędą się 17 września br., bezpośrednio przed XXXV Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy.

Proponujemy Państwu wybór spośród 10 warsztatów, których tematyka dotyczy min. rozwoju osobistego, psychoterapii, psychoonkologii, a także prowadzenia warsztatów dla rodziców.

Wszystkie warsztaty przedzjazdowe odbędą się 17 września 2014 r., w Instytucie Psychologii UKW, ul. Staffa 1 w Bydgoszczy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych warsztatach, istnieje możliwość zapisania się tylko na jeden warsztat.

Szczegółowy opis warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują na stronie internetowej Zjazdu www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl/warsztaty-przedzjazdowe/

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 sierpnia 2014 r. Uprzejmie informujemy,
że decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Z poważaniem
Krzysztof Piórowski
Zastępca Przewodniczącej PTP
Oddział w Bydgoszczy

 


III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej”, - See more at: http://naukaipraktyka.edu.pl/konferencja-2014/#sthash.XkZoAIBr.dpuf
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej”, - See more at: http://naukaipraktyka.edu.pl/konferencja-2014/#sthash.XkZoAIBr.dpuf
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej”, - See more at: http://naukaipraktyka.edu.pl/konferencja-2014/#sthash.XkZoAIBr.dpuf

I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na I Krajową Konferencję Psychologii Klinicznej "Psychologia kliniczna XXI wieku-teoria i praktyka" w dniach 27-29.11.2014r.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji: http://zpzipk.home.amu.edu.pl


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych – wątki rozproszone
w pedagogice specjalnej”

 

Konferencja organizowana jest przez Pracownię Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych przy Katedrze Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w dniach 14 – 15 listopada 2014 r. Więcej informacji na stronie: http://naukaipraktyka.edu.pl/konferencja-2014/

 

 


 

VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej

 

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Sekcją Psychologii Sądowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ mają przyjemność zaprosić do udziału w VII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, która odbędzie się w dniach 11 – 12 października 2014 roku w Krakowie.

Konferencja ma charakter międzynarodowy, a do udziału w niej zapraszani są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii i prawa, a w tym roku również i psychiatrii, jako dziedziny nierozerwalnie wiążącej się z tematyką naszych spotkań. Językami konferencji są polski i angielski, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie całej konferencji.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: psychologiasadowa.pl
W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny VII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej


II Międzynarodowa Konferencja pt.

Zdrowie i odporność psychiczna - ujęcie interdyscyplinarne

 

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej - Zdrowie i odporność psychiczna – ujęcie interdyscyplinarne, która odbędzie się w dniach 26 i 27 września 2014 roku.

Kontynuując sukces poprzedniej edycji, planowane są dwa dni  bardzo aktywnych wykładów, referatów oraz  sesji posterowych.

 

Więcej informacji znajduje się w dołączonych plikach oraz na stronie internetowej konferencji resilience-conf.wzks.uj.edu.pl

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów, prosimy o kontakt z organizatorami poprzez e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komitet Organizacyjny Zdrowie i odporność psychiczna 2014
Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 


 

Anatomia Nie/Rozumu

Narodziny choroby psychicznej i jej losy w (po)nowoczesnej kulturze Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, 10-11.10.2014 Kraków

http://szalenstwonierozum.wordpress.com/opis-konferencji/

 


"Aby wystarczająco dobrze żyć"

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału w Katowicach serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowej: "Aby wystarczająco dobrze żyć". W załączniku przesyłam pierwszy komunikat z prośbą o rozpropagowanie tej informacji wśród Kadry Akademickiej oraz Studentów Uczelni.

Łącząc pozdrowienia Sekretarz Izabela Kałka

Ogłoszenie o konferencji


Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich. Interdyscyplinarność opiniodawstwa

W imieniu pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej pt. „Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich. Interdyscyplinarność opiniodawstwa”, która odbędzie się 13 – 14 listopada 2014r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W załączniku przesyłam pierwszy komunikat konferencyjny oraz formularz karty zgłoszeniowej.

W imieniu komitetu organizacyjnego,
Magdalena Bolek

Karta zgłoszenia ---------------- Komunikat o konferencji


Pomiędzy psychologią mechanizmów a antopologią

Konferencja organizowana przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Szczegóły konferencji w załączniku.


Zdrowie i odporność psychiczna – ujęcie interdyscyplinarne


II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

w dniach 26 i 27 września 2014 roku

pod hasłem „Jak odnaleźć zdrowie i równowagę we współczesnym świecie?”


Organizowana przez

Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Celem naukowym konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z obszaru psychologii zdrowia, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Konfrontacja interdyscyplinarna posiada zawsze charakter stymulujący, w związku z tym liczymy na wymierne, naukowe efekty konferencji:

1.    inspiracje do badań własnych uczestników spotkania

2.    powstanie zespołów interdyscyplinarnych skoncentrowanych wokół określonego zagadnienia

3.    wydanie monografii w języku angielskim w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Columbia University Press, USA

4.    publikacje w czasopismach fachowych

5.    integrację środowiska naukowego : studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej polskiej i zagranicznej

Więcej informacji można znaleźć w załączniku

 


Informacja ws. prac nad nową regulacją zawodu psychologa

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Marka Waleśkiewicza pragnę przekazać, że na spotkaniu, które miało miejsce 24 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, omówiony został bieżący etap prac nad nową regulacją zawodu psychologa.

MPiPS opracował test regulacyjny ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz złożył wniosek o wpisanie nowej regulacji do Wykazu Prac Legislacyjnych i Pozalegislacyjnych Rządu. Na posiedzeniu Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w dniu 22 maja 2013 r., zadecydowano o konieczności przygotowania Białej Księgi do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, opracowanej na etapie przedlegislacyjnym na podstawie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.

Dnia 17 lutego 2014 r., Biała Księga - przygotowana zgodnie z wytycznymi - została przedłożona Zespołowi. Jednakże dnia 18 marca 2014 r. do MPiPS przesłane zostało pismo p. Adama Jasera Wiceprzewodniczącego i Koordynatora Zespołu z prośbą o uzupełnienie Białej Księgi o informacje, które zdaniem Zespołu są niezbędne do podjęcia decyzji co do prowadzenia dalszych prac nad nową regulacją zawodu psychologa. Zgodnie z poleceniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament przystąpił do realizacji tych zaleceń zawierających trzynastopunktową listę zadań.

Dnia 17 kwietnia 2014 r. wystąpiono do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o stanowisko dotyczące regulacji zawodu psychologa w szczególności w kontekście odpowiedzi respondentów ankiet wskazujących na uregulowanie tej kwestii przez resort zdrowia oraz w kontekście ewentualnego uregulowania także zawodu psychoterapeuty.

Przygotowane zostało wystąpienie do wybranych przedstawicielstw krajów unijnych z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zasad wykonywania w nich zawodu psychologa.

Rozpoczęte zostaną konsultacje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem doprecyzowania, czy ustawa będzie dotyczyć także zmian związanych z kształceniem psychologów (m. in. w kontekście postulatów zgłaszanych w ankietach).

Zaproponowano włączenie się środowiska psychologów w prowadzone prace, szczególnie w zakresie realizacji punktów: piątego i siódmego pisma z dnia 18 marca 2014 r. W związku z tym zwracam się z prośbą o:

 

1. przedstawienie na piśmie przez poszczególne środowiska (w tym towarzystwa, których działalność statutowa dotyczy zawodu psychologa) opinii dotyczących planowanego uregulowania zawodu psychologa;

2. przedstawienie podziału (klasyfikacji) psychologów na różne specjalizacje.Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia 31 maja 2014 r.

W pozostałych punktach MPiPS przygotowuje informacje we własnym zakresie.

Jeżeli jednak posiadają Państwo informacje odnoszące się do pozostałych zadań, w szczególności zawierające porównanie międzynarodowych doświadczeń w obszarze regulacji zawodu psychologa - pod kątem stopnia regulacji, zakresu podmiotowego regulacji zawodów psychologa, liczby absolwentów na kierunku psychologia/wykonujących zawód psychologa, programu kształcenia psychologów struktury i funkcjonowania samorządu zawodowego, a także ewentualnych badań dotyczących wpływu uregulowania zawodu i programu kształcenia na poprawę jakości usług świadczonych przez psychologów i bezpieczeństwa pacjentów, również prosimy o ich przekazanie. Pozwolą one na opracowanie wyczerpującej odpowiedzi na kwestie wskazane w piśmie z dnia 18 marca 2014 r.

Jednocześnie wykonując ustalenia zapadłe na spotkaniu dnia 24 kwietnia 2014 r., przesyłam w załączeniu:


1. Białą Księgę do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

2. Pismo Sekretarza Stanu Wiceprzewodniczącego Zespołu do spraw Programowania prac Rządu z dnia 18 marca 2014 r.;

3. Założenia do opracowywanej w 2010 r. ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.


Ponadto pragnę przekazać, że kolejne spotkanie planowane jest przez Ministerstwo na czerwiec br.

Z poważaniem,
Anna Świątek-Kolera
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 661 16 37

Załączniki

 

 


 

Projektu Ogólnopolskich Standardów

Diagnozy Psychologicznej

Konsultacje Społeczne

 

Na prośbę Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP przekazujemy informację na temat opracowanego i opublikowanego przez Sekcję Projektu Ogólnopolskich Standardów Diagnozy Psychologicznej.


Sekcja zaprasza psychologów do konsultacji zawodowych w sprawie stworzonego dokumentu, który znaleźć można tutaj.


Mają Państwo możliwość wyrażenia opinii na temat projektu standardów diagnozy psychologiczne w ankiecie przekazanej poniżej lub mejlowo, na adres Sekcji: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Link do ankiety -->

https://docs.google.com/forms/d/1aqh1lHxu4tNX-tZjtlqmGgA1u7mov3QSZ7lEbH5Mcvs/edit#

 

Konsultacje trwają do końca maja 2014.

 


Konferencja Naukowa: "Aby wystarczająco dobrze żyć"

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej: "Aby wystarczająco dobrze żyć". Więcej informacji znaleźć można w załączniku.

 


Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Anatomia (nie)rozumu: narodziny choroby psychicznej i jej losy w (po)nowoczesnej kulturze

 

Więcej informacji na stronie: http://szalenstwonierozum.wordpress.com/

 Warsztat: Terapia skoncentrowana  na emocjach.

Zmieniająca siła emocji

 

W ramach cyklu warsztatów ze znanymi współczesnymi psychoterapeutami Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza na kolejny warsztat pt. Terapia skoncentrowana na emocjach. Zmieniająca siła emocji.

Szczegóły wydarzenia w załączniku.

 


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

dotyczących wyrażenia opinii na temat regulacji

wykonywania zawodu psychologa

i powołania samorządu zawodowego psychologów

 

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej publikuje  sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu psychologa i powołania samorządu zawodowego psychologów przeprowadzonych w okresie od 31 października do 31 grudnia 2013 roku.

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,427,sprawozdanie-z-przebiegu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-wyrazenia-opinii-na-temat-regulacji-wykonywania-zawodu-psychologa-i.html

 


Książka pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości
oraz wielojęzyczności” – już wydana (dostępna bezpłatnie)

Od roku 2012 przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej trwały prace nad książką pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” (Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J. i Kosno, M.).

Publikacja kierowana jest w głównej mierze (choć nie tylko!) do osób zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ma ona charakter przede wszystkim informacyjny, to znaczy omawia wybrane kwestie diagnozy dzieci odmiennych (od większości dzieci pochodzenia polskiego) pod względem etnicznym, językowym i kulturowym, jak również rekomendacyjny, a nadrzędnym jego celem jest upowszechnienie dobrych praktyk diagnostycznych.

Publikacja jest już dostępna. Ośrodek Rozwoju Edukacji podjął się zadania rozsyłania egzemplarzy do wszystkich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Polsce.


Wersja elektroniczna jest dostępna bezpłatnie do ściągnięcia ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji:

 

Dostęp do książki jest otwarty, to znaczy, że można swobodnie z niej korzystać jak również ją powielać, przesyłać oraz umieszczać na stronach internetowych.


Publikacja została dotychczas objęta Patronatem Honorowym przez:

  • Rzecznika Praw Dziecka
  • Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Ministra Administracji i Cyfryzacji
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Komitet Psychologii PAN
  • Komisję ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Informacji dotyczących dystrybucji wersji papierowej publikacji udziela
p. Katarzyna Leśniewska ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ):

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji

ul. Polna 46A

00-644 Warszawa

tel. (22) 570-83-02

 

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą publikacją jak również
o przekazywanie jej osobom potencjalnie zainteresowanym.

 

Krystian Barzykowski
Współautor i redaktor publikacji

 


Książka pt. "Psychoterapia to jest moja partia polityczna"

 

Książka jest zbiorem rozmów wspomnieniowych z pierwszymi polskimi psychoterapeutami, tworzącymi krakowskie środowisko psychoterapeutyczne. Zaproszeni Goście byli prekursorami najważniejszych podejść terapeutycznych, współtworzyli standardy psychoterapii w Polsce, są autorami pierwszych publikacji naukowych z tego zakresu, pierwszymi w kraju certyfikowanymi superwizorami oraz twórcami pierwszych profesjonalnych szkół psychoterapii.

 

Zapraszam na spotkanie z doświadczonymi psychoterapeutami i nauczycielami psychoterapii, dla których praca stała się pasją życia i sposobem kształtowania otaczającej rzeczywistości.

 

Zapraszam również do obejrzenia krótkiego filmu promującego książkę

 

Mariola Wereszka
Członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP

 


 

FORUM DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ – OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP powstało Forum Diagnoza Psychologiczna, która w zamyśle stanowi platformę wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń z zakresu diagnozy psychologicznej.

Mając nadzieję, że będzie ona pomocna Państwu w codziennej pracy diagnostycznej już teraz zachęcamy do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu jak również do rozpowszechnienia informacji na temat Forum.

Forum znajduje się pod adresem:

http://paluchja-forum.home.amu.edu.pl/viewforum.php?f=15

 

Krystian Barzykowski
Członek Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP


 

Apel Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do Prezydenta RP

Polskie Towarzystwo Psychologiczne apeluje do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie Ustawy z 23 października 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o konstytucyjność proponowanych w ustawie rozwiązań.

Apel nasz jest odpowiedzią na poniższej zamieszczony tekst prof. n. med. dr hab. Józefa Krzysztofa Gierowskiego, Kierownika Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, który apelując do naszego środowiska wskazał argumenty uzasadniające zwrócenie się do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Tekst ukaże się w Psychiatrii Polskiej.

Przyjęte ułomne prawo niesie za sobą określone negatywne konsekwencje dla opieki psychiatrycznej i psychologicznej, działalności diagnostycznej, terapeutycznej i opiniodawczej. Ustawa powstawała przy jednoznacznym sprzeciwie i braku akceptacji nie tylko instytucji psychiatrycznych, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Specjalisty Krajowego ds. Psychiatrii, Samorządu Lekarskiego, lecz także Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Komitetu Helsińskiego oraz wielu innych instytucji i osób, w tym także wybitnych prawników. Mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, w której głos tych, którzy są specjalistami od diagnozy i terapii, jest lekceważony, dezawuowany i pomijany, decydują natomiast ci, których wiedza medyczna i terapeutyczna jest znikoma, fragmentaryczna, najczęściej mało aktualna.

 

Kraków, dnia 25 listopada 2013 roku

 

Więcej na stronie: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=509

 

 


XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Bydgoszcz, 18-21 września 2014
Komunikat 1


Organizacja Zjazdu została powierzona przez ZG PTP Zarządowi Oddziału PTP
w Bydgoszczy oraz Instytutowi Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Miejscem Zjazdu będzie kompleks budynków Collegium Maius UKW
w Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30.

Tematem wiodącym XXXV Zjazdu Naukowego PTP jest
„Psychologia w zmieniającym się świecie”.

Wykład inauguracyjny pt. Po co psychologia?

wygłosi Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Patronat nad Zjazdem objęli:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prezydent Bydgoszczy

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Członkami Honorowego Komitetu Naukowego są:

Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Prof. dr hab. Ida Kurcz

Prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski

Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

Prof. dr hab. Janusz Reykowski

Prof. dr hab. Jan Strelau

 

Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu jest Prof. dr hab. Janusz Trempała, a Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest Dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW.

Wykłady plenarne wygłoszą:

Prof. dr hab. Dariusz Doliński, SWPS Wrocław, Milgram po polsku

Dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw., UG Gdańsk, Neuronauka we współczesnej psychologii

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, UJ Kraków, Motywacyjne źródła uprzedzeń

Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, UKW Bydgoszcz, Nie dorosnąć do… infantylna osobowość naszych czasów

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik, AWF Poznań, Konfrontacja globalizacyjnego ładu społecznego z psychologiczną koncepcją rozwoju człowieka

Prof. dr hab. Maria Lewicka, UW Warszawa, Czym jest miejsce dla miejsca w psychologii?

Dr hab. Mariola Łaguna, prof. nadzw., KUL Lublin, Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów

oraz goście Zjazdu:

Prof. dr. Jürgen Margraf, Prezydent Niemieckiego Towarzystwa Psychologicznego, Current Developments in German Psychology

Prof. Shalom H. Schwartz, PhD, Uniwersytet Hebrajski Jerozolimy, A research review on the relations between values and behavior in a multicutural perspective

Prof. dr hab. n. med. Marek Harat, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Bydgoszcz, Neuromodulacja w leczeniu schorzeń sfery psychicznej

 

W założeniach programowych Zjazdu przewidujemy następujące formy prezentacji: wykłady plenarne, dyskusje panelowe, sympozja naukowe, sesje tematyczne, sesje plakatowe oraz warsztaty (zob. Program Ramowy).

Zakładamy, że w każdej z tych form udział wezmą osoby reprezentujące różne ośrodki badań naukowych i/ lub praktyki psychologicznej.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania indywidualnych prezentacji, a także organizacji sympozjów naukowych oraz warsztatów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w Zjeździe.

Zgłoszenia udziału prosimy nadsyłać do dnia 1 lutego 2014.

Informacje na temat XXXV Zjazdu PTP wraz z formularzem zgłoszenia uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej Zjazdu:

http://www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl

 

Liczymy na Państwa udział w Zjeździe.

 

W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. Janusz Trempała

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW


 


 

UWAGA!

Nowe działania w sprawie ustawy o zawodzie psychologa!

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Apelujemy o aktywny udział w konsultacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej zmian w ustawie o zawodzie psychologa. To jest ten moment, w którym musimy wykazać się solidarną walką o przygotowanie aktu prawnego, który wreszcie ureguluje nasz status zawodowy. Odpowiedzcie na ankietę i zachęcajcie wszystkich znanych sobie psychologów do uczynienia tego samego.

Musimy sami zadbać o nasze prawa zawodowe i ochronę naszych klientów.

Poniżej zamieszczam tekst komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Dnia 31 października 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło konsultacje społeczne umożliwiające wyrażenie opinii na temat regulacji wykonywania zawodu psychologa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności: psychologów, studentów psychologii oraz osoby korzystające z usług psychologicznych  do wypełnienia formularza ankiety. Ankieta znajduje się na stronie Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS:
http://www.dialog.gov.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Anią Świątek - Kolerą, tel. 22 661 16 37.

Sekretariat
Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
tel. (022) 661 16 38 ,  fax: (022) 661 16 40
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

ZAPROSZENIE DO FORMUŁOWANIA STANDARDÓW DIAGNOZY

Szanowni Państwo!

W imieniu Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do wzięcia udziału w formułowaniu standardów diagnozy psychologicznej, które będą służyć psychologom diagnostom jako wytyczne,
do których mogliby się oni odwoływać prowadząc diagnozę psychologiczną.

Ideą obecnej inicjatywy Sekcji jest formułowanie standardów najbardziej ogólnych, mających zastosowanie we wszystkich kontekstach, w jakich prowadzone jest postępowania diagnostycznie, nie zaś standardów szczegółowych.

Europejskie Stowarzyszenie Diagnozy Psychologicznej doprowadziło do sformułowania standardów prowadzenia procesu diagnostycznego w psychologii (Guidelines for Assessment Process, GAP ), dotyczących przede wszystkim organizacji procesu diagnostycznego.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do refleksji nad ich użytecznością oraz sformułowania konkretnych wytycznych dotyczących sposobu wdrażania ogólnych standardów
m.in. zawartych w modelu GAP.

Poniżej podajemy zagadnienia, jakie można wziąć pod uwagę w procesie formułowania standardów dla polskich diagnostów. Zarazem zachęcamy
do traktowania tej listy jedynie jako inspiracji i do wypowiadania się w sprawie standardów dla psychologów-diagnostów w sposób zgodny z Państwa wiedzą
i doświadczeniem w tym obszarze. Prezentujemy pytania główne oraz pytania dodatkowe – funkcją tych drugich jest zbudowanie kontekstu, który w założeniu powinien ułatwić odpowiedzi na pytania ogólne.

1. Jak powinien przebiegać proces negocjowania kontraktu diagnostycznego
i na ile psycholog jest osobą odpowiedzialną za ten proces?

a. W jakich warunkach psycholog nie powinien zawierać kontraktu
na badania diagnostyczne?

b. Czy kontrakt powinien być pisemny czy ustny?

2. W jaki sposób psycholog-diagnosta powinien uzyskiwać świadomą zgodę osoby na udział w badaniu?

a. O czym powinna być poinformowana osoba decydująca się
na badanie przed przystąpieniem do diagnozy? W jakim zakresie osoba, która podejmuje decyzję o wzięciu udziału w badaniu psychologicznym może mieć wpływ na ostateczny kształt i warunki procesu diagnostycznego?

b. Czy świadoma zgoda (oparta na wiedzy) powinna zostać podana
w formie dokumentu pisemnego i podpisana przez osobę wyrażającą zgodę na badanie, czy może być zawarta ustnie?

3. W jaki sposób psycholog prowadząc proces diagnostyczny powinien uwzględniać wiedzę wynikającą z badań naukowych?

a. W jaki sposób psycholog powinien uzupełniać swoją wiedzę dotyczącą jego obszaru działalności?

4. W jakim stopniu w procesie diagnostycznym powinny być gromadzone
i wykorzystywane dane zebrane przy użyciu wywiadu diagnostycznego? Na ile wywiad diagnostyczny powinien posiadać wstępnie zdefiniowaną strukturę?

a. Czy wywiad psychologiczny powinien być dominującą metodą diagnostyczną, być jedną z kilku metod diagnostycznych?

b. Jaka jest rola wywiadu diagnostycznego w procesie diagnozy? Czy jest nią zbieranie danych wstępnych, czy wywiad to raczej zasadnicze narzędzie diagnozy, czy też narzędzie uzupełniające, np. dające kontekst rozumienia wyników uzyskanych z narzędzi standardowych czy innych metod diagnozowania?

5. W jakim stopniu w procesie diagnostycznym powinny być gromadzone
i wykorzystywane dane zebrane przy użyciu standardowych metod diagnostycznych?

a. Jaka jest rola narzędzi standardowych w diagnozie psychologicznej?

b. Jak powinny być wybierane narzędzia diagnostyczne wobec konkretnej osoby / typu diagnozy?

6. W jaki sposób monitorować kompletność i rzetelność prowadzonej przez siebie diagnozy?

7. W jaki sposób psycholog-diagnosta powinien raportować efekty procesu diagnostycznego?

a. Jakiego rodzaju informacje powinny, a jakie nie powinny być przekazywane osobom trzecim, np. zleceniodawcom diagnozy, jeśli jest nią ktoś inny niż sam uczestnik badania?

b. Jakie informacje i w jakiej formie powinna uzyskiwać osoba uczestnicząca w badaniu (np. czy w raporcie powinny być informacje
o nazwach narzędzi testowych, jakie wykorzystywane były w badaniu, czy powinny pojawić się terminy psychologiczne itp.).

c. Czy informacje przekazywane w raporcie osobom trzecim, które zlecały diagnozę powinny pokrywać się z tymi, jakie uzyskuje osoba uczestnicząca w badaniu?

8. W jaki sposób psycholog-diagnosta powinien dokumentować przebieg procesu diagnostycznego?

a. Czy wywiad powinien być nagrywany, czy jedynie sporządzone powinny być z niego notatki? Jeśli notatki –to czy należy je spisywać na bieżąco, czy po spotkaniu?

b. Kto ma dostęp do przechowywanych dokumentów – testów, wyników testów, notatek psychologa, ostatecznej diagnozy?

9. W jakim zakresie psycholog-diagnosta powinien współpracować
z przedstawicielami innych zawodów?

10. Czy psycholog-diagnosta powinien współpracować z bardziej doświadczonym zawodowo kolegą/koleżanką i poddawać swoją pracę superwizji?

 

W toku dalszych prac zamierzamy koordynować formułowanie standardów diagnozy psychologicznej dla poszczególnych kontekstów diagnozowania.

Prosimy o nadsyłanie propozycji ogólnych standardów na adres Sekcji:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 20 października 2013 r.

Do 30 października zaprezentujemy rezultat niniejszego zaproszenia.

Gorąco liczymy na Państwa zaangażowanie.
Z wyrazami szacunku, Zarząd Sekcji

http://www.ptp.org.pl/oddzialy/diagnoza/

 


 

 

Bezpłatne Superwizje trenerskie
z możliwością otrzymania rekomendacji
od superwizora PTP

Trwa rekrutacja na superwizje trenerskie z możliwością otrzymania rekomendacji na trenera I stopnia PTP realizowanych w ramach projektu ROZVIYAK: Profesjonalny trener organizacji, który jest w 100% dofinansowany z EFS.


Kontakt: Katarzyna Eliasz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel: 122520549.

 

Więcej informacji na stronie www oraz na plakacie

 


 

Stanowisko Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk

w sprawie utrzymania pięcioletnich jednolitych studiów

magisterskich z psychologii

W trosce o dobre przygotowanie absolwentów psychologii do pełnienia odpowiedzialnych zadań wynikających z uprawiania zawodu zaufania publicznego, Komitet Psychologii PAN oświadcza, iż właściwą formą kształcenia psychologów są pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Projekt powołania dwustopniowych studiów z psychologii, obok jednolitych studiów pięcioletnich, można rozważyć po skutecznym wdrożeniu regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu psychologa.

 

Ustroń, 22 czerwca 2012

 

Stanowisko Rad Instytutów 

WYNIKI w Skali Inteligencji WECHSLERA dla Dzieci (WISC-R)

EFEKT FLYNNA

Polskie normy do WISC-R zostały opracowane ponad 20 lat temu. Ze względu na zjawisko znane pod nazwą „efektu Flynna” (Flynn, 2012) wyniki (wyrażone w Ilorazie Inteligencji) uzyskiwane przez obecnie badane dzieci są zawyżone w stosunku do tych, jakie dzieci te otrzymywałyby, gdyby normy były aktualne. Rezultaty polskich badań pokazują, że różnica wynosi około 7-9 punktów Ilorazu Inteligencji (Jaworowska, 2010; Jaworowska, Matczak, Fecenec, 2013).

 

Jak, w takiej sytuacji, psycholog powinien interpretować wyniki w WISC-R badanych dzieci? Nie powinien stosować żadnych algorytmów (wzorów), które automatycznie zamieniałyby uzyskany wynik na wynik „poprawiony”. Natomiast powinien interpretować uzyskany wynik, uwzględniając wiedzę na temat błędu wynikającego z nieaktualnych norm. Innymi słowy, powinien przyjąć, że choć wynik otrzymany dziecka wynosi np. Ilor.Int. = 80, to biorąc pod uwagę „efekt Flynna” związany z nieaktualnymi normami, jest to najprawdopodobniej wynik w granicach 73-71 Ilorazu Inteligencji.

 

 


 

INFORMACJE O USTAWIE - 18.06.2013

 

Uzyskaliśmy informacje, że decyzja w sprawie przesłanego 15 kwietnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów testu regulacyjnego została odłożona. Decyzja taka należy do zadań Sekretarza Stanu, Sekretarza Rady Gospodarczej Adama Świętosława Jassera, który opiniuje testy regulacyjne oraz ocenia skutków regulacji (OSR) sporządzanych do projektów aktów normatywnych. Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej zostało jednocześnie zobligowane do przeprowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania tzw. „Białej księgi”. Niejasne jest przede wszystkim co będzie przedmiotem konsultacji w sytuacji, jakie będą też podmioty, z którymi będą się te konsultacje społeczne odbywały. Nie ma bowiem potrzeby konsultowania celowości wprowadzenia regulacji zawodu psychologa ponieważ ustawa regulująca status prawny tego zawodu już jest, a test regulacyjny dotyczył jedynie nowego projektu, który ma ją zastąpić. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy nie ma bowiem możliwości uchylenia ustawy ustrojowej bez wprowadzenia nowej regulacji.

Kolejna zwłoka w wprowadzeniu przepisów prawnych, które pozwolą uregulować wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód psychologa musi budzić wielki niepokój całego środowiska psychologicznego.

Załączamy argumenty dotyczące potrzeby utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Zachęcam do przekazywania dalszych refleksji wskazujących korzyści i zagrożenia związane ze strukturą samorządową pozwalającą ustalać standardy zawodowe i etyczne oraz czuwania nad naszą działalnością zawodową.

 


 

Kategoryzacja narzędzi diagnostycznych

Komisja d/s Testów Psychologicznych PTP przygotowała kategoryzację narzędzi diagnostycznych z punktu widzenia dostępu do nich różnych grup użytkowników, kwalifikacje wymagane przy zakupie testów oraz oświadczenie klienta. Wymagania te będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku.

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=463 

 

BROŃMY USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA WALCZMY

O JEJ NOWELIZACJĘ: KOMUNIKAT PTP

 


 

ANKIETA dla psychologów posiadających I stopień specjalizacji


Szukając rozwiązania problemu uzupełnienia I stopnia specjalizacji z psychologii klinicznej zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów posiadających ten stopień o pilne wypełnienie załączonej ankiety. Będziemy się starać w Ministerstwie Zdrowia, by wprowadziło tryb specjalny, ale musimy uzyskać orientację ile osób jest chętnych, by uzupełnić specjalizację.

Jan Tylka - Krajowy Konsultant
Małgorzata Toeplitz-Winiewska

 

Ankieta do pobrania

 


 

 

Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego –

profilaktyka depresji „Wyprzedzić smutek”

 

PLAKAT

 

 


 

Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w latach: październik 2009 – wrzesień 2012:

plik_pdf (Załącznik_1; załącznik_2; załącznik_3)

 


 

 

Koło Młodych Psychologów

Materiały ze spotkania „Co po dyplomie…? Możliwości i perspektywy zawodowe psychologów”

Koło Młodych Psychologów

 


 

 

Informacje:

 

Techniki projekcyjne - opinia PTP

Jak odróżnić dziecko od kąpieli (komentarz dot. technik projekcyjnych)

Tajemnica zawodowa (regulacje prawne, luty 2012r.)

Zawód Psychologa - sytuacja prawna (stan na 12.2011r.)


OgłoszeniaBadanie psychoterapii

 

Inne wydarzenia:

- Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza do korzystania z biblioteki im. Jana Malewskiego

- Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Oferta staży klinicznych dla kursantów i studentów

 

Wielkość liter

Zmiana rozmiaru strony:
Ctrl+ / Ctrl-