Najbliższe zebrania:

 

Zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP

Każdy drugi poniedziałek miesiąca. Zebrania Zarządu odbywają się
w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ na ul. Łojasiewicza 4
w sali seminaryjnej nr 2.106 (II piętro) i rozpoczynają się o godz. 18.00.

Najbliższe zebranie odbędzie się 19.10.

 

Spotykamy się w następujących terminach: 9.11; 14.12; 11.01.2016 r.

Kolejne terminy zostaną podane w styczniu 2016 roku.

 

 

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w Zebraniu
serdecznie zapraszamy.

 

Zapraszamy do lektury wydawanego przez Nas Biuletynu

Wersja elektroniczna dostępna tutaj


 


Psychologia Kliniczna Nowa Strona Internetowa

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Konsultanta Krajowego
i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej www.psychologia-konsultanci.pl

 


Osobowość i temperament a psychoterapia

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 18-19 marca 2016 roku odbędzie się III edycja sympozjum z cyklu „Psychologia a psychoterapia” pod tytułem „Osobowość i temperament a psychoterapia”.

Organizatorami sympozjum są Wydziały Psychologii: Uniwersytetu SWPS
i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS.

Zasadniczym celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym ze zmianami zachodzącymi pod wpływem psychoterapii
z perspektywy wiedzy o temperamencie i mechanizmach osobowościowych badanych na gruncie psychologii podstawowej
.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do refleksji zarówno na temat zamierzonych,
z perspektywy uzgodnionych z klientem celów psychoterapii, jak i niezamierzonych oddziaływań psychoterapeutów na mechanizmy psychicznej regulacji.

 

serdecznie zapraszamy do zgłaszania aktywnego udziału,
Komitet  Organizacyjny i Programowy

 

więcej informacji na stronie:

http://swps.pl/warszawa/wydzial-psychologii-warszawa/konferencje/13125-osobowosc-i-temperament-a-psychoterapia


Konferencji "Samopomoc i Partnerstwo.

Nowe Perspektywy we wspieraniu osób chorujących psychicznie"

 

Informacje dostępne tutaj: PROGRAM


Konferencja naukowa OK PTP pt. "Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży"

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji organizowanej przez OK PTP, które są dostępne tutaj.VIII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej

28-29 listopada 2015


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza wielokulturowości" 04.12.2015 r.

 

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz Dział Nauki i Wydawnictw serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Oblicza wielokulturowości", która odbędzie się 4 grudnia 2015 r. w Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym PPWSZ w Nowym Targu.

Celem konferencji jest wymiana myśli i poglądów w ramach szerokiej perspektywy dziedzin humanistycznych, a także próba odpowiedzi na pytanie czy spotkanie różnych kultur zawsze oznacza wzajemną wymianę, czy raczej opiera się na dominacji silniejszego. Wielopłaszczyznowość dyskusji zapewni interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie, dlatego do udziału w konferencji zapraszamy badaczy reprezentujących nauki humanistyczne (historię, geografię, antropologię, lingwistykę, metodykę nauczania języka obcego, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, kulturoznawstwo i studia gender), a także inne dziedziny, dla których istotne jest zjawisko interkulturowości, kosmopolityzmu oraz różnorodności kulturowej i transkulturowej.

Więcej informacji na stronie: http://www.ppwsz.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-nauko-v.html


XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Mózg, umysł a zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne.

Gdańsk, 21-22 listopada 2015 r.

Więcej informacji na stronie organizatorów


Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Oblicza (prze)mocy. Diagnoza, profilaktyka, dobre praktyki„

objęta patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN,  odbędzie się w Olsztynie  03-04.12. 2015 roku.


Głównym zamierzeniem konferencji  jest stworzenie sposobności do dyskusji nad różnymi formami i przejawami przemocy  a także wskazanie nowych obszarów badawczych. Ważnym elementem stanie się wyeksponowanie edukacji, jako przestrzeni naznaczonej przemocą, ale i w pewien sposób zobligowanej do reakcji na jej przejawy. Szczególne znaczenie przypisujemy poszukiwaniu efektywnych sposobów przeciwdziałania skutkom stosowania przemocy  a także promowanie już istniejących. Będzie to także doskonała szansa do podjęcia refleksji nad rolą środowiska akademickiego w szeroko rozumianej profilaktyce przemocy, a także konsolidacji przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych podejmowaniem działań w tym zakresie.

Więcej informacji w ogłoszeniu

 

 


ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie zaprasza na Konferencję

Samopomoc i Partnerstwo.

Nowe perspektywy we wspieraniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Konferencja odbędzie się 19 listopada 2015 r.w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

Dokładny program zostanie przedstawiony wkrótce. Więcej informacji na stronie organizatorów

 


Zdjęcia z konferencji OK PTP z okazji Dnia Psychologa

pt. "Problemy rodziny XXI wieku", Kraków 21.02.2015


 

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej 2015-2019

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r.

(Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami)

ogłasza nabór na

 

SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH (22 miejsca)

 

Wymagane dokumenty zgodnie z §12 i §13 rozporządzenia:

· wypełniony wniosek o rozpoczęcie specjalizacji

· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia)

· zaświadczenie o wykonywaniu czynności zawodowych przez minimum 1 rok w ciągu ostatnich 3 lat

Dodatkowe dokumenty:

· CV kandydata

· zaświadczenia o ukończonych kursach językowych, państwowych egzaminach językowych

· zaświadczenia o odbytych kursach z zakresu psychologii

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i przeprowadzenia specjalizacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami)

 

 

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie

z dopiskiem „Specjalizacja - Psychologia Kliniczna” do Kancelarii Szpitala

Termin składania dokumentów: 11.09.2015 r. (decyduje data wpływu)

 

Więcej informacji w zakładce edukacja i pod nr telefonu 12 65 24 466 lub 12 65 24 467.

 


Konkurs dla psychologów "psychologia w dietetyce"

W imieniu Fundacji Rozwoju i Kapitału Ludzkiego prowadzącej Akademię Dietetyki zwracam się z prośbą o promocję informacji o Ogólnopolskim Konkursie: „Psychologia w dietetyce”. Nasz konkurs przewiduje 3 laureatów i nagród głównych, którymi są: miesięczny płatny staż oraz szkolenia z dietetyki organizowane przez Akademię Dietetyki.

 

Konkurs zorganizowany przez Akademię Dietetyki skierowany jest do psychologów (absolwentów studiów kierunku psychologia).

 

Więcej informacji :
http://www.akademiadietetyki.pl/uwaga-oglaszamy-konkurs-pt.-psychologia-w-dietetyce/


Z poważaniem,
Jakub Bukowski.


XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Mózg, umysł a zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne.

Gdańsk, 21-22 listopada 2015 r. AWFiS Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1

 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie organizatorów konferencji ==> Kongres

 

 


 

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM

Fundacja im. J.J. Haubenstocków

zapraszają na wykład

Edny O’Shaughnessy

„Czym jest fakt kliniczny?”

Wykład, objęty honorowym patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego UJCM, odbędzie się w dniu 5 października o godzinie 16.00
w auli Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24.

 

Więcej informacji w ogłoszeniu ==> ogłoszenie


Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
"Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe. 
Przyczyny - skutki - pomoc"

 

 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku zapraszają na Ogólnopolską Konferencję z udziałem Gości zagranicznych Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe Przyczyny – skutki – pomoc. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 18-19 września 2015.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 


 

VIII Krakowska Konferencji Psychologii Sądowej

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie mają przyjemność zaprosić do udziału w ósmej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (8th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 28-29 listopada 2015 roku, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ.

Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku psychologii, prawa oraz psychiatrii. Językami konferencji są polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie całej konferencji.

Formularz rejestracyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.psychologiasadowa.pl.

Zapraszamy także osoby pragnące wystąpić z referatem lub zaprezentować plakat podczas konferencji do nadsyłania abstraktów. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 13 września 2015 roku.

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o wysłanie tej informacji do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników oraz o udostępnienie wydarzenia konferencji na Państwa stronie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1091133277581505/.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

VIII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej


 

Konferencja Interdyscyplinarna „Stres i trauma a zdrowie seksualne człowieka"

 

Konferencja odbędzie się 18-20 września 2015 r w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Strona Konferencji, na której znajdą Państwo wszystkie szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy: www.konferencjasopot.pl

Zgłoszenia udziału w konferencji do dnia 21 czerwca 2015.

 

 


 

Szanowni Państwo,

pozwalamy sobie przesłać zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Migracje XXI wieku – wybór, konieczność, czy przymus?, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2015 roku w Łagowie k/Świebodzina.

Na Państwa zgłoszenia do udziału w konferencji czekamy do 30 czerwca 2015.

Na stronie Instytutu Socjologii (www.is.uz.zgora.pl ) w zakładce Migracje XXI wieku można znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Dodatkowo w Folder "Zaproszenie" został uaktualniony o sesje problemowe.

Pozdrawiam w imieniu Komitetu Ogranizacyjnego

Dr Dorota Szaban


 

CZY ISTNIEJE PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-KULTUROWEGO POGRANICZA?

Szczecin, 8-9 października 2015

Mamy przyjemność  zaprosić do  udziału w  Ogólnopolskiej  Konferencji  Naukowej „Czy istnieje psychologia społeczno-kulturowego pogranicza?”, która odbędzie  się  w dniach 8-9 października 2015 roku w Szczecinie. Pragniemy podjąć tematykę psychologicznego funkcjonowania człowieka, wyznaczonego poprzez miejsce, w którym żyje. Szczególnie ważne jest określenie tożsamości i różnych form społecznej aktywności mieszkańców terenów przygranicznych, zwłaszcza Polski, które zostały ukształtowane historycznie i podlegają stałym przemianom społecznym, gospodarczym i kulturowym.

http://skp.whus.pl/

 

 


 

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

 

Szanowni Państwo,

po raz drugi zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji o Przywiązaniu, która odbędzie się w dniach 29 - 30 października 2015 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konferencja jest skierowana do badaczy zajmujących się problematyką przywiązania w różnych dyscyplinach i obszarach nauk społecznych (np. rodzina, praca, ekonomia).

Wszystkie informacje zamieszczamy na bieżąco na stronie konferencji:
http://konferencjaprzywiazanie.ukw.edu.pl
dostępnej również przez stronę http://przywiazanie.ukw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr Katarzyna Lubiewska - Przewodnicząca Komitetu Naukowego
mgr Ewa Wyrzykowska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

 


 

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam informację Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskie Towarzystwo Psychologiczne dotyczącą specjalizacji z psychologii klinicznej.

Treść listu --> załącznik PDF


Z poważaniem,

Krzysztof Piórowski
Zastępca Przewodniczącej PTP

Oddział w Bydgoszczy

 


 

Szanowni Państwo!

Bardzo miło mi poinformować, iż we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodkiem Kształcenia Kadr INTER-EDUKACJA działającym przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie rozpoczynam prowadzenie kształcenia e-lerningowego na szkoleniu pt. „Autyzm – problematyka prawna”. Szkolenie kończy się uzyskaniem stosownych certyfikatów i  odbywa się poprzez Internet. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia (oraz informacje o wykładowcy) znajdują się pod linkiem: http://www.inter-edukacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=449&Itemid=167

Serdecznie zachęcam do udziału i zapraszam!

Z wyrazami szacunku
Sebastian Stankiewicz


 

XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Jak kształcić psychologów?

 

Zakończył się XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który obradował w dniach 18-21 września w Bydgoszczy. Ważnym punktem obrad była dyskusja nad kształceniem psychologów i realizowaniem zawodu psychologa. Zdaniem uczestników zjazdu, jest to zawód zaufania publicznego, a obowiązujące w kraju regulacje prawne, dotyczące jego wykonywania nie są spójne. Wprowadzenie dwustopniowego systemu kształcenia psychologów grozi wejściem do zawodu osób niekompetentnych. Może to prowadzić do nadużyć. Stanowisko w tej sprawie wyrażono w specjalnej uchwale.

Uchwała

XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ws. regulacji wykonywania zawodu psychologa w Polsce

(podjęta dnia 18 września 2014)

My, uczestnicy Zjazdu Naukowego zwołanego w Bydgoszczy w dniach 18-21 września 2014 roku przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wyrażamy zdecydowany protest wobec wieloletnich zaniechań kolejnych rządów RP w pracach nad regulacją wykonywania zawodu psychologa w Polsce. Zawód ten wyczerpuje znamiona zawodu zaufania publicznego, o którym traktuje art. 17. Konstytucji RP. Obecny stan prawny wykonywania tego zawodu nie jest spójny i sprzyja narastającym nadużyciom w sferze praktyki psychologicznej, a ostatnio także w kształceniu studentów psychologii. Brak systemowej regulacji zawodu psychologa w Polsce rodzi poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego społeczeństwa.

Nasze zaniepokojenie wywołują głównie trzy sprawy.

Po pierwsze, obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nie funkcjonuje ze względu na zaniechania prac rządowych nad jej wprowadzeniem w życie, które pogłębiły niespójność późniejszych aktów prawnych dotyczących kształcenia psychologów i wykonywania zawodu psychologa. Podkreślić należy, że statusu zawodowego psychologów w naszym kraju nie regulują zadawalająco resortowe rozporządzenia, gdyż nie obejmują wszystkich obszarów praktyki psychologicznej, co sprzyja nieprofesjonalnej działalności psychologicznej wielu osób i instytucji.

Po drugie, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia dopuściło możliwość uruchomiania dwustopniowych studiów psychologicznych. Rozporządzenie to nie bierze pod uwagę tego, że w obecnym stanie prawnym absolwent drugiego stopnia studiów psychologicznych - niezależnie od kierunku ukończonych studiów pierwszego stopnia - nabywa tytuł zawodowy magistra psychologii i tym samym prawo do wykonywania tego zawodu. Konsultowany obecnie projekt kolejnych zmian do ww. rozporządzenia (z dnia 8 sierpnia 2014 roku) nie likwiduje tejże wady, która niepokoi pracodawców, zatrudniających psychologów. Brak zapisu o prowadzeniu studiów psychologicznych wyłącznie w trybie jednolitych studiów magisterskich – przy równoczesnym braku ustawowej zgody na utworzenie mechanizmu samorządowego (lub państwowego), określającego prawo do wykonywania zawodu psychologa w Polsce – prowadzi do pogłębienia chaosu legislacyjnego. To zaś sprzyja nadużyciom w kształceniu psychologów i praktyce psychologicznej.

Po trzecie, brak spójnej regulacji zawodu psychologa w powiązaniu z ostatnimi reformami w systemie kształcenia wyższego (obniżenie minimów kadrowych i odejście od tzw. standardów kształcenia kierunkowego na rzecz Krajowych Ram Kwalifikacyjnych) prowadzą – w naszej ocenie – do obniżenia poziomu kształcenia psychologów. Konsekwencją tego jest obserwowane zbyt duże już zróżnicowanie poziomu kształcenia w różnych ośrodkach i – w następstwie tego stanu rzeczy – poziomu przygotowania przyszłych absolwentów do świadczenia usług psychologicznych.

Pragniemy z całą mocą podkreślić, że zawód psychologa, należący do zawodów zaufania publicznego, wymaga szczególnej ochrony prawnej.

Postulujemy, aby w tekście projektu rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnie 2014 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w par. 10 ust. 2, punkt 1 dopisać kierunek psychologia, nadając temuż punktowi brzmienie: „prawa, prawa kanonicznego i psychologii – są prowadzone jako jednolite studia magisterskie”.

Ponadto, domagamy się jak najszybszego zakończenia prac nad ustawową regulacją wykonywania zawodu psychologa.

 


Zjazd PTP - podsumowanie

 

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za udział w Zjeździe. Uprzejmie prosimy o upowszechnienie informacji o podjętej w trakcie Zjazdu Uchwale w sprawie wykonywania zawodu psychologa, a także informacji podsumowujących Zjazd. Zapaszmy też do obejrzenia zdjęć ze Zjazdu.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stornie internetowej http://ptpbydgoszcz.pl/ oraz w zakładkach:
- tekst Uchwały http://ptpbydgoszcz.pl/component/content/article?catid=1:o-nas&id=156:%20%20xxxv-zjazd-ptp-uchwala
- podsumowanie Zjazdu http://ptpbydgoszcz.pl/component/content/article?catid=1:o-nas&id=145:%20%20xxxv-zjazd-ptp-podsumowanie
- galeria zdjęć http://ptpbydgoszcz.pl/component/content/article?catid=1:o-nas&id=157:%20galeria-zdjec-zjazd

Z poważaniem
Krzysztof Piórowski
Zastępca Przewodniczącej PTP
Oddział w Bydgoszczy


 

Informacja ws. prac nad nową regulacją zawodu psychologa

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Marka Waleśkiewicza pragnę przekazać, że na spotkaniu, które miało miejsce 24 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, omówiony został bieżący etap prac nad nową regulacją zawodu psychologa.

MPiPS opracował test regulacyjny ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz złożył wniosek o wpisanie nowej regulacji do Wykazu Prac Legislacyjnych i Pozalegislacyjnych Rządu. Na posiedzeniu Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w dniu 22 maja 2013 r., zadecydowano o konieczności przygotowania Białej Księgi do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, opracowanej na etapie przedlegislacyjnym na podstawie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.

Dnia 17 lutego 2014 r., Biała Księga - przygotowana zgodnie z wytycznymi - została przedłożona Zespołowi. Jednakże dnia 18 marca 2014 r. do MPiPS przesłane zostało pismo p. Adama Jasera Wiceprzewodniczącego i Koordynatora Zespołu z prośbą o uzupełnienie Białej Księgi o informacje, które zdaniem Zespołu są niezbędne do podjęcia decyzji co do prowadzenia dalszych prac nad nową regulacją zawodu psychologa. Zgodnie z poleceniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament przystąpił do realizacji tych zaleceń zawierających trzynastopunktową listę zadań.

Dnia 17 kwietnia 2014 r. wystąpiono do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o stanowisko dotyczące regulacji zawodu psychologa w szczególności w kontekście odpowiedzi respondentów ankiet wskazujących na uregulowanie tej kwestii przez resort zdrowia oraz w kontekście ewentualnego uregulowania także zawodu psychoterapeuty.

Przygotowane zostało wystąpienie do wybranych przedstawicielstw krajów unijnych z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zasad wykonywania w nich zawodu psychologa.

Rozpoczęte zostaną konsultacje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem doprecyzowania, czy ustawa będzie dotyczyć także zmian związanych z kształceniem psychologów (m. in. w kontekście postulatów zgłaszanych w ankietach).

Zaproponowano włączenie się środowiska psychologów w prowadzone prace, szczególnie w zakresie realizacji punktów: piątego i siódmego pisma z dnia 18 marca 2014 r. W związku z tym zwracam się z prośbą o:

 

1. przedstawienie na piśmie przez poszczególne środowiska (w tym towarzystwa, których działalność statutowa dotyczy zawodu psychologa) opinii dotyczących planowanego uregulowania zawodu psychologa;

2. przedstawienie podziału (klasyfikacji) psychologów na różne specjalizacje.Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia 31 maja 2014 r.

W pozostałych punktach MPiPS przygotowuje informacje we własnym zakresie.

Jeżeli jednak posiadają Państwo informacje odnoszące się do pozostałych zadań, w szczególności zawierające porównanie międzynarodowych doświadczeń w obszarze regulacji zawodu psychologa - pod kątem stopnia regulacji, zakresu podmiotowego regulacji zawodów psychologa, liczby absolwentów na kierunku psychologia/wykonujących zawód psychologa, programu kształcenia psychologów struktury i funkcjonowania samorządu zawodowego, a także ewentualnych badań dotyczących wpływu uregulowania zawodu i programu kształcenia na poprawę jakości usług świadczonych przez psychologów i bezpieczeństwa pacjentów, również prosimy o ich przekazanie. Pozwolą one na opracowanie wyczerpującej odpowiedzi na kwestie wskazane w piśmie z dnia 18 marca 2014 r.

Jednocześnie wykonując ustalenia zapadłe na spotkaniu dnia 24 kwietnia 2014 r., przesyłam w załączeniu:


1. Białą Księgę do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

2. Pismo Sekretarza Stanu Wiceprzewodniczącego Zespołu do spraw Programowania prac Rządu z dnia 18 marca 2014 r.;

3. Założenia do opracowywanej w 2010 r. ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.


Ponadto pragnę przekazać, że kolejne spotkanie planowane jest przez Ministerstwo na czerwiec br.

Z poważaniem,
Anna Świątek-Kolera
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 661 16 37

Załączniki

 

 


 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

dotyczących wyrażenia opinii na temat regulacji

wykonywania zawodu psychologa

i powołania samorządu zawodowego psychologów

 

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej publikuje  sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu psychologa i powołania samorządu zawodowego psychologów przeprowadzonych w okresie od 31 października do 31 grudnia 2013 roku.

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,427,sprawozdanie-z-przebiegu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-wyrazenia-opinii-na-temat-regulacji-wykonywania-zawodu-psychologa-i.html

 


Książka pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości
oraz wielojęzyczności” – już wydana (dostępna bezpłatnie)

Od roku 2012 przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej trwały prace nad książką pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” (Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J. i Kosno, M.).

Publikacja kierowana jest w głównej mierze (choć nie tylko!) do osób zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ma ona charakter przede wszystkim informacyjny, to znaczy omawia wybrane kwestie diagnozy dzieci odmiennych (od większości dzieci pochodzenia polskiego) pod względem etnicznym, językowym i kulturowym, jak również rekomendacyjny, a nadrzędnym jego celem jest upowszechnienie dobrych praktyk diagnostycznych.

Publikacja jest już dostępna. Ośrodek Rozwoju Edukacji podjął się zadania rozsyłania egzemplarzy do wszystkich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Polsce.


Wersja elektroniczna jest dostępna bezpłatnie do ściągnięcia ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji:

 

Dostęp do książki jest otwarty, to znaczy, że można swobodnie z niej korzystać jak również ją powielać, przesyłać oraz umieszczać na stronach internetowych.


Publikacja została dotychczas objęta Patronatem Honorowym przez:

  • Rzecznika Praw Dziecka
  • Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Ministra Administracji i Cyfryzacji
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Komitet Psychologii PAN
  • Komisję ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Informacji dotyczących dystrybucji wersji papierowej publikacji udziela
p. Katarzyna Leśniewska ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ):

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji

ul. Polna 46A

00-644 Warszawa

tel. (22) 570-83-02

 

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą publikacją jak również
o przekazywanie jej osobom potencjalnie zainteresowanym.

 

Krystian Barzykowski
Współautor i redaktor publikacji

 


Książka pt. "Psychoterapia to jest moja partia polityczna"

 

Książka jest zbiorem rozmów wspomnieniowych z pierwszymi polskimi psychoterapeutami, tworzącymi krakowskie środowisko psychoterapeutyczne. Zaproszeni Goście byli prekursorami najważniejszych podejść terapeutycznych, współtworzyli standardy psychoterapii w Polsce, są autorami pierwszych publikacji naukowych z tego zakresu, pierwszymi w kraju certyfikowanymi superwizorami oraz twórcami pierwszych profesjonalnych szkół psychoterapii.

 

Zapraszam na spotkanie z doświadczonymi psychoterapeutami i nauczycielami psychoterapii, dla których praca stała się pasją życia i sposobem kształtowania otaczającej rzeczywistości.

 

Zapraszam również do obejrzenia krótkiego filmu promującego książkę

 

Mariola Wereszka
Członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP

 


 

FORUM DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ – OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP powstało Forum Diagnoza Psychologiczna, która w zamyśle stanowi platformę wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń z zakresu diagnozy psychologicznej.

Mając nadzieję, że będzie ona pomocna Państwu w codziennej pracy diagnostycznej już teraz zachęcamy do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu jak również do rozpowszechnienia informacji na temat Forum.

Forum znajduje się pod adresem:

http://paluchja-forum.home.amu.edu.pl/viewforum.php?f=15

 

Krystian Barzykowski
Członek Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP


 

Apel Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do Prezydenta RP

Polskie Towarzystwo Psychologiczne apeluje do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie Ustawy z 23 października 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o konstytucyjność proponowanych w ustawie rozwiązań.

Apel nasz jest odpowiedzią na poniższej zamieszczony tekst prof. n. med. dr hab. Józefa Krzysztofa Gierowskiego, Kierownika Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, który apelując do naszego środowiska wskazał argumenty uzasadniające zwrócenie się do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Tekst ukaże się w Psychiatrii Polskiej.

Przyjęte ułomne prawo niesie za sobą określone negatywne konsekwencje dla opieki psychiatrycznej i psychologicznej, działalności diagnostycznej, terapeutycznej i opiniodawczej. Ustawa powstawała przy jednoznacznym sprzeciwie i braku akceptacji nie tylko instytucji psychiatrycznych, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Specjalisty Krajowego ds. Psychiatrii, Samorządu Lekarskiego, lecz także Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Komitetu Helsińskiego oraz wielu innych instytucji i osób, w tym także wybitnych prawników. Mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, w której głos tych, którzy są specjalistami od diagnozy i terapii, jest lekceważony, dezawuowany i pomijany, decydują natomiast ci, których wiedza medyczna i terapeutyczna jest znikoma, fragmentaryczna, najczęściej mało aktualna.

 

Kraków, dnia 25 listopada 2013 roku

 

Więcej na stronie: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=509

 

 


UWAGA!

Nowe działania w sprawie ustawy o zawodzie psychologa!

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Apelujemy o aktywny udział w konsultacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej zmian w ustawie o zawodzie psychologa. To jest ten moment, w którym musimy wykazać się solidarną walką o przygotowanie aktu prawnego, który wreszcie ureguluje nasz status zawodowy. Odpowiedzcie na ankietę i zachęcajcie wszystkich znanych sobie psychologów do uczynienia tego samego.

Musimy sami zadbać o nasze prawa zawodowe i ochronę naszych klientów.

Poniżej zamieszczam tekst komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Dnia 31 października 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło konsultacje społeczne umożliwiające wyrażenie opinii na temat regulacji wykonywania zawodu psychologa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności: psychologów, studentów psychologii oraz osoby korzystające z usług psychologicznych  do wypełnienia formularza ankiety. Ankieta znajduje się na stronie Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS:
http://www.dialog.gov.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Anią Świątek - Kolerą, tel. 22 661 16 37.

Sekretariat
Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
tel. (022) 661 16 38 ,  fax: (022) 661 16 40
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Stanowisko Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk

w sprawie utrzymania pięcioletnich jednolitych studiów

magisterskich z psychologii

W trosce o dobre przygotowanie absolwentów psychologii do pełnienia odpowiedzialnych zadań wynikających z uprawiania zawodu zaufania publicznego, Komitet Psychologii PAN oświadcza, iż właściwą formą kształcenia psychologów są pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Projekt powołania dwustopniowych studiów z psychologii, obok jednolitych studiów pięcioletnich, można rozważyć po skutecznym wdrożeniu regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu psychologa.

 

Ustroń, 22 czerwca 2012

 

Stanowisko Rad Instytutów 

WYNIKI w Skali Inteligencji WECHSLERA dla Dzieci (WISC-R)

EFEKT FLYNNA

Polskie normy do WISC-R zostały opracowane ponad 20 lat temu. Ze względu na zjawisko znane pod nazwą „efektu Flynna” (Flynn, 2012) wyniki (wyrażone w Ilorazie Inteligencji) uzyskiwane przez obecnie badane dzieci są zawyżone w stosunku do tych, jakie dzieci te otrzymywałyby, gdyby normy były aktualne. Rezultaty polskich badań pokazują, że różnica wynosi około 7-9 punktów Ilorazu Inteligencji (Jaworowska, 2010; Jaworowska, Matczak, Fecenec, 2013).

 

Jak, w takiej sytuacji, psycholog powinien interpretować wyniki w WISC-R badanych dzieci? Nie powinien stosować żadnych algorytmów (wzorów), które automatycznie zamieniałyby uzyskany wynik na wynik „poprawiony”. Natomiast powinien interpretować uzyskany wynik, uwzględniając wiedzę na temat błędu wynikającego z nieaktualnych norm. Innymi słowy, powinien przyjąć, że choć wynik otrzymany dziecka wynosi np. Ilor.Int. = 80, to biorąc pod uwagę „efekt Flynna” związany z nieaktualnymi normami, jest to najprawdopodobniej wynik w granicach 73-71 Ilorazu Inteligencji.

 

 


 

INFORMACJE O USTAWIE - 18.06.2013

 

Uzyskaliśmy informacje, że decyzja w sprawie przesłanego 15 kwietnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów testu regulacyjnego została odłożona. Decyzja taka należy do zadań Sekretarza Stanu, Sekretarza Rady Gospodarczej Adama Świętosława Jassera, który opiniuje testy regulacyjne oraz ocenia skutków regulacji (OSR) sporządzanych do projektów aktów normatywnych. Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej zostało jednocześnie zobligowane do przeprowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania tzw. „Białej księgi”. Niejasne jest przede wszystkim co będzie przedmiotem konsultacji w sytuacji, jakie będą też podmioty, z którymi będą się te konsultacje społeczne odbywały. Nie ma bowiem potrzeby konsultowania celowości wprowadzenia regulacji zawodu psychologa ponieważ ustawa regulująca status prawny tego zawodu już jest, a test regulacyjny dotyczył jedynie nowego projektu, który ma ją zastąpić. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy nie ma bowiem możliwości uchylenia ustawy ustrojowej bez wprowadzenia nowej regulacji.

Kolejna zwłoka w wprowadzeniu przepisów prawnych, które pozwolą uregulować wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód psychologa musi budzić wielki niepokój całego środowiska psychologicznego.

Załączamy argumenty dotyczące potrzeby utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Zachęcam do przekazywania dalszych refleksji wskazujących korzyści i zagrożenia związane ze strukturą samorządową pozwalającą ustalać standardy zawodowe i etyczne oraz czuwania nad naszą działalnością zawodową.

 


 

Kategoryzacja narzędzi diagnostycznych

Komisja d/s Testów Psychologicznych PTP przygotowała kategoryzację narzędzi diagnostycznych z punktu widzenia dostępu do nich różnych grup użytkowników, kwalifikacje wymagane przy zakupie testów oraz oświadczenie klienta. Wymagania te będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku.

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=463 

 

BROŃMY USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA WALCZMY

O JEJ NOWELIZACJĘ: KOMUNIKAT PTP

 


 

Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w latach: październik 2009 – wrzesień 2012:

plik_pdf (Załącznik_1; załącznik_2; załącznik_3)

 


 

 

Koło Młodych Psychologów

Materiały ze spotkania „Co po dyplomie…? Możliwości i perspektywy zawodowe psychologów”

Koło Młodych Psychologów

 


 

 

Informacje:

 

Techniki projekcyjne - opinia PTP

Jak odróżnić dziecko od kąpieli (komentarz dot. technik projekcyjnych)

Tajemnica zawodowa (regulacje prawne, luty 2012r.)

Zawód Psychologa - sytuacja prawna (stan na 12.2011r.)


OgłoszeniaBadanie psychoterapii

 

Inne wydarzenia:

- Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza do korzystania z biblioteki im. Jana Malewskiego

- Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Oferta staży klinicznych dla kursantów i studentów

 

Wielkość liter

Zmiana rozmiaru strony:
Ctrl+ / Ctrl-