Najbliższe zebrania:

 

Zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP

Każdy drugi poniedziałek miesiąca. Zebrania Zarządu odbywają się
w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ na ul. Łojasiewicza 4

w sali seminaryjnej nr 1.337 (I piętro) i rozpoczynają się o godz. 18.00.

 

UWAGA: miejsce zebrań może ulec zmianie.
Informacje o zmianach będziemy aktualizować na bieżąco.

 

Spotykamy się w następujących terminach:

Rok 2017: 03.04; 08.05; 12.06

 

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w Zebraniu
serdecznie zapraszamy.

 

Zapraszamy do lektury wydawanego przez Nas Biuletynu

Wersja elektroniczna dostępna tutaj

 Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Konferencje, gdzie na bieżąco

umieszczane są informacje o konferencjach i sympozjach.

 


 

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

wraz z Pracownią Testów Psychologicznych PTP

oraz Instytutem Psychologii Stosowanej UJ

zapraszają w dniu 22 maja 2017 roku na

III KRAKOWSKĄ
KONFERENCJĘ DIAGNOSTYCZNĄ

 

Miejsce konferencji: Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala 0.103

 

 

Program Konferencji

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 -10.40 Otwarcie konferencji oraz powitanie gości i uczestników

10.40-11.40 mgr Radosław Wujcik
Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej  (DTVP-3)

11.40-12.10 mgr Diana Fecenec
System Oceny Zachowań Adaptacyjnych (ABAS)

12.10-12.55 prof. Anna Matczak
Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ADOS)

12.55 -13.30 dyskusja

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-15.30 dr Aleksandra Jaworowska
Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera-3 (Leiter-3)

15.30-16.00 Przerwa kawowa

16.00-17.30 mgr Radosław Wujcik

Bateria kwestionariuszy służących do pomiaru ADHD (CONNERS 3)
Zestaw kwestionariuszy do diagnozy depresji u dzieci i młodzieży (CDI 2),

Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS)

17.30 – 18.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

***

W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji znajdującego się 
na stronie konferencji

(link do strony konferencji zostanie zamieszczony na stronie Oddziału).

 

Wpłaty – w wysokości 20 zł dla członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (zniżka przysługuje członkom Oddziału Krakowskiego PTP, którzy mają opłacone składki członkowskie wraz z rokiem bieżącym) oraz studentów psychologii, 50 zł dla członków pozostałych Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz 80 zł dla pozostałych zainteresowanych – prosimy dokonywać na rachunek Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Lista miejsc ograniczona. Osoby, które chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać potrzebne dane wraz ze zgłoszeniem na konferencję.

 

Zapraszamy na stronę konferencji: http://diagnostyka.konferencjeokptp.pl/


Zapraszamy na konferencję pt:

Proszę kliknąć w powyższy obrazek, by przejść do strony konferencji

UWAGA: Przedłużono termin zgłoszeń do 24 kwietnia.

 


Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka

Instytutu Psychologii

Akademii Ignatianum

Komisja Nauk Psychologicznych

Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk

oraz

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zapraszają do udziału

w II konferencji Starość jak ją widzi psychologia

z przewodnim tematem

Siła umysłu w starości

 

Konferencja będzie miała miejsce w dniach: 20-21 kwietnia 2017 r.

Miejsce obrad:

Akademia Ignatianum

Kraków, ul. Kopernika 26

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/starosc-jak-ja-widzi-psychologia-ii

 

 


 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„DYLEMATY ETYCZNE PSYCHOLOGÓW”

Akademia Ignatianum w Krakowie i Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dylematy etyczne psychologów”.


Dylematy etyczne są powszechnym zjawiskiem w praktyce psychologicznej ze względu na jej specyfikę, a więc pracę z ludźmi i ich rozmaitymi doświadczeniami. Praca psychologa znajduje  zastosowanie w takich dziedzinach jak biznes, sport, zdrowie psychiczne i somatyczne. Jako psychologowie adresujemy swoje oddziaływania do dzieci, osób innych kultur, osób z niepełnosprawnością, pracodawców, pracowników, sportowców. Występujemy w różnych rolach zawodowych: diagnozujemy, doradzamy, konsultujemy, opiniujemy i orzekamy, pomagamy, szkolimy (często także niepsychologów).  Bierzemy udział czy ingerujemy w szczególnie wymagających życiowych sytuacjach takich jak choroby, kryzysy psychiczne, rozwody, wybór drogi zawodowej.

Pojawiają się zawody z pogranicza naszej praktyki, wykorzystujące wiedzę psychologiczną,  jak head-hunter czy profiler. Psychologowie wykorzystują współczesne technologie (np. komunikatory internetowe) do swojej działalności zawodowej.

Pragniemy zająć się od strony etycznej kwestiami obecnymi w wielu obszarach naszej praktyki,  które pozostają niedookreślone przez zapisy prawne lub różnią się w zależności od kontekstu: zarządzaniem informacją, zabezpieczania danych, dzielenia się wiedzą psychologiczną z innymi profesjonalistami.

Uwzględniając  bardzo szeroki kontekst oddziaływań psychologicznych oraz stojące przed nami nowe wyzwania chcielibyśmy, organizując konferencję w całości poświęconą kwestiom etycznym w pracy psychologicznej, stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń.  Przewidujemy różnorodne formy wystąpień: warsztatowe, wykłady plenarne, sesje tematyczne oraz plakatowe. Przewidujemy także zaproszenie specjalistów innych dziedzin: prawników, informatyków oraz przedstawicieli odbiorców naszej pracy.

Planujemy publikację pokonferencyjną.

Niebawem prześlemy kolejne informacje dotyczące programu konferencji oraz  kwestii organizacyjnych.

Termin i miejsce: 27-29 listopada, Akademia Ignatianum w Krakowie, Ul. Kopernika 26


Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
dr hab. Bernadetta Izydorczyk
ks. dr hab. Zenon Uchnast, prof. Ignatianum
dr Anna Dyląg
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska


Komitet Organizacyjny:

dr Jacek Bielas
dr Anna Knobloch-Gala
dr Katarzyna Sikora
mgr Anna Bogatyńska-Kucharska
mgr Magdalena Nitecka
mgr Marcin Szafrański


Stanowisko w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych

 

Komisja ds. Testów Psychologicznych działająca przy Komitecie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, udostępniła stanowisko w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych.

Pełna treść stanowiska dostępna jest pod adresem:
http://www.kompsych.pan.pl/images/Komisja_Test%C3%B3w/Kryteria_wiarygodno%C5%9Bci_wynik%C3%B3w_bada%C5%84_diagnostycznych.pdf

Więcej informacji o wynikach prac Komisji można znaleźć na stronie:
http://www.kompsych.pan.pl/index.php/komisje-i-zespoly


SPECJALISTYCZNE UBEZPIECZENIE DLA CZŁONKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informuje, że została uruchomiana internetowa platforma, na której członkowie PTP mogą ubezpieczać się w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej w ramach pierwszego w Polsce specjalistycznego ubezpieczenia dedykowanego psychologom. Więcej informacji na stronie: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=610

 


 

 

Rusza projekt „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy oraz Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym z Włodawy rozpoczęła realizację projektu „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”.

W ramach projektu zostaną zaktualizowane i rozdystrybuowane publikacje: „Ja w procedurze uchodźczej”, „Status uchodźcy – ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej” oraz „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych”. Ponadto przeprowadzonych zostanie 21 szkoleń w okresie luty-kwiecień 2016 r.

Zapraszamy do kontaktu przede wszystkim instytucje zainteresowane szkoleniami, które widzą potrzebę podniesienia kompetencji swoich pracowników. Osoby indywidualne, które chciałyby wziąć udział w szkoleniach, proszone są o zgłoszenia mailowe; będą informowane o dostępnych terminach i miejscach na szkoleniach.

Informacje na stronie: http://www.hfhr.pl/rusza-projekt-prawa-cudzoziemcow-prawa-czlowieka/

 


Wreszcie otwieramy internetowe forum dyskusyjne
dla członkiń i członków Towarzystwa PTP

Forum internetowe powstało po to byśmy mogli wymieniać się informacjami i mieli miejsce na dyskusje problemów ważnych dla psychologów. Tu każdy może podzielić się swoim punktem widzenia i poglądami.

 

Forum znajduje się pod adresem: www.ptpforum.pl/

 

Instrukcja jak się zalogować: www.ptpforum.pl/?strona=instrukcja

 

Informacja dodatkowa: Każdy zapisany do forum, będzie także zapisany automatycznie na newsletter wewnętrzny PTP.

 

Aby zalogować się na forum potrzebny będzie Państwu numer ewidencyjny członka PTP (o numerach ewidencyjnych informowaliśmy już w Biuletynie z października 2013 roku). Osoby zainteresowane uzyskaniem swojego numeru ID proszone są o kontakt z sekretarzem ds członkowskich.


Psychologia Kliniczna Nowa Strona Internetowa

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Konsultanta Krajowego
i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej www.psychologia-konsultanci.pl

 


 

XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Jak kształcić psychologów?

 

Zakończył się XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który obradował w dniach 18-21 września w Bydgoszczy. Ważnym punktem obrad była dyskusja nad kształceniem psychologów i realizowaniem zawodu psychologa. Zdaniem uczestników zjazdu, jest to zawód zaufania publicznego, a obowiązujące w kraju regulacje prawne, dotyczące jego wykonywania nie są spójne. Wprowadzenie dwustopniowego systemu kształcenia psychologów grozi wejściem do zawodu osób niekompetentnych. Może to prowadzić do nadużyć. Stanowisko w tej sprawie wyrażono w specjalnej uchwale.

Uchwała

XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ws. regulacji wykonywania zawodu psychologa w Polsce

(podjęta dnia 18 września 2014)

My, uczestnicy Zjazdu Naukowego zwołanego w Bydgoszczy w dniach 18-21 września 2014 roku przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wyrażamy zdecydowany protest wobec wieloletnich zaniechań kolejnych rządów RP w pracach nad regulacją wykonywania zawodu psychologa w Polsce. Zawód ten wyczerpuje znamiona zawodu zaufania publicznego, o którym traktuje art. 17. Konstytucji RP. Obecny stan prawny wykonywania tego zawodu nie jest spójny i sprzyja narastającym nadużyciom w sferze praktyki psychologicznej, a ostatnio także w kształceniu studentów psychologii. Brak systemowej regulacji zawodu psychologa w Polsce rodzi poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego społeczeństwa.

Nasze zaniepokojenie wywołują głównie trzy sprawy.

Po pierwsze, obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nie funkcjonuje ze względu na zaniechania prac rządowych nad jej wprowadzeniem w życie, które pogłębiły niespójność późniejszych aktów prawnych dotyczących kształcenia psychologów i wykonywania zawodu psychologa. Podkreślić należy, że statusu zawodowego psychologów w naszym kraju nie regulują zadawalająco resortowe rozporządzenia, gdyż nie obejmują wszystkich obszarów praktyki psychologicznej, co sprzyja nieprofesjonalnej działalności psychologicznej wielu osób i instytucji.

Po drugie, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia dopuściło możliwość uruchomiania dwustopniowych studiów psychologicznych. Rozporządzenie to nie bierze pod uwagę tego, że w obecnym stanie prawnym absolwent drugiego stopnia studiów psychologicznych - niezależnie od kierunku ukończonych studiów pierwszego stopnia - nabywa tytuł zawodowy magistra psychologii i tym samym prawo do wykonywania tego zawodu. Konsultowany obecnie projekt kolejnych zmian do ww. rozporządzenia (z dnia 8 sierpnia 2014 roku) nie likwiduje tejże wady, która niepokoi pracodawców, zatrudniających psychologów. Brak zapisu o prowadzeniu studiów psychologicznych wyłącznie w trybie jednolitych studiów magisterskich – przy równoczesnym braku ustawowej zgody na utworzenie mechanizmu samorządowego (lub państwowego), określającego prawo do wykonywania zawodu psychologa w Polsce – prowadzi do pogłębienia chaosu legislacyjnego. To zaś sprzyja nadużyciom w kształceniu psychologów i praktyce psychologicznej.

Po trzecie, brak spójnej regulacji zawodu psychologa w powiązaniu z ostatnimi reformami w systemie kształcenia wyższego (obniżenie minimów kadrowych i odejście od tzw. standardów kształcenia kierunkowego na rzecz Krajowych Ram Kwalifikacyjnych) prowadzą – w naszej ocenie – do obniżenia poziomu kształcenia psychologów. Konsekwencją tego jest obserwowane zbyt duże już zróżnicowanie poziomu kształcenia w różnych ośrodkach i – w następstwie tego stanu rzeczy – poziomu przygotowania przyszłych absolwentów do świadczenia usług psychologicznych.

Pragniemy z całą mocą podkreślić, że zawód psychologa, należący do zawodów zaufania publicznego, wymaga szczególnej ochrony prawnej.

Postulujemy, aby w tekście projektu rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnie 2014 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w par. 10 ust. 2, punkt 1 dopisać kierunek psychologia, nadając temuż punktowi brzmienie: „prawa, prawa kanonicznego i psychologii – są prowadzone jako jednolite studia magisterskie”.

Ponadto, domagamy się jak najszybszego zakończenia prac nad ustawową regulacją wykonywania zawodu psychologa.

 


 

Informacja ws. prac nad nową regulacją zawodu psychologa

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Marka Waleśkiewicza pragnę przekazać, że na spotkaniu, które miało miejsce 24 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, omówiony został bieżący etap prac nad nową regulacją zawodu psychologa.

MPiPS opracował test regulacyjny ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz złożył wniosek o wpisanie nowej regulacji do Wykazu Prac Legislacyjnych i Pozalegislacyjnych Rządu. Na posiedzeniu Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w dniu 22 maja 2013 r., zadecydowano o konieczności przygotowania Białej Księgi do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, opracowanej na etapie przedlegislacyjnym na podstawie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.

Dnia 17 lutego 2014 r., Biała Księga - przygotowana zgodnie z wytycznymi - została przedłożona Zespołowi. Jednakże dnia 18 marca 2014 r. do MPiPS przesłane zostało pismo p. Adama Jasera Wiceprzewodniczącego i Koordynatora Zespołu z prośbą o uzupełnienie Białej Księgi o informacje, które zdaniem Zespołu są niezbędne do podjęcia decyzji co do prowadzenia dalszych prac nad nową regulacją zawodu psychologa. Zgodnie z poleceniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament przystąpił do realizacji tych zaleceń zawierających trzynastopunktową listę zadań.

Dnia 17 kwietnia 2014 r. wystąpiono do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o stanowisko dotyczące regulacji zawodu psychologa w szczególności w kontekście odpowiedzi respondentów ankiet wskazujących na uregulowanie tej kwestii przez resort zdrowia oraz w kontekście ewentualnego uregulowania także zawodu psychoterapeuty.

Przygotowane zostało wystąpienie do wybranych przedstawicielstw krajów unijnych z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zasad wykonywania w nich zawodu psychologa.

Rozpoczęte zostaną konsultacje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem doprecyzowania, czy ustawa będzie dotyczyć także zmian związanych z kształceniem psychologów (m. in. w kontekście postulatów zgłaszanych w ankietach).

Zaproponowano włączenie się środowiska psychologów w prowadzone prace, szczególnie w zakresie realizacji punktów: piątego i siódmego pisma z dnia 18 marca 2014 r. W związku z tym zwracam się z prośbą o:

 

1. przedstawienie na piśmie przez poszczególne środowiska (w tym towarzystwa, których działalność statutowa dotyczy zawodu psychologa) opinii dotyczących planowanego uregulowania zawodu psychologa;

2. przedstawienie podziału (klasyfikacji) psychologów na różne specjalizacje.Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia 31 maja 2014 r.

W pozostałych punktach MPiPS przygotowuje informacje we własnym zakresie.

Jeżeli jednak posiadają Państwo informacje odnoszące się do pozostałych zadań, w szczególności zawierające porównanie międzynarodowych doświadczeń w obszarze regulacji zawodu psychologa - pod kątem stopnia regulacji, zakresu podmiotowego regulacji zawodów psychologa, liczby absolwentów na kierunku psychologia/wykonujących zawód psychologa, programu kształcenia psychologów struktury i funkcjonowania samorządu zawodowego, a także ewentualnych badań dotyczących wpływu uregulowania zawodu i programu kształcenia na poprawę jakości usług świadczonych przez psychologów i bezpieczeństwa pacjentów, również prosimy o ich przekazanie. Pozwolą one na opracowanie wyczerpującej odpowiedzi na kwestie wskazane w piśmie z dnia 18 marca 2014 r.

Jednocześnie wykonując ustalenia zapadłe na spotkaniu dnia 24 kwietnia 2014 r., przesyłam w załączeniu:


1. Białą Księgę do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

2. Pismo Sekretarza Stanu Wiceprzewodniczącego Zespołu do spraw Programowania prac Rządu z dnia 18 marca 2014 r.;

3. Założenia do opracowywanej w 2010 r. ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.


Ponadto pragnę przekazać, że kolejne spotkanie planowane jest przez Ministerstwo na czerwiec br.

Z poważaniem,
Anna Świątek-Kolera
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 661 16 37

Załączniki

 

 


 

Książka pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości
oraz wielojęzyczności” – już wydana (dostępna bezpłatnie)

Od roku 2012 przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej trwały prace nad książką pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” (Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J. i Kosno, M.).

Publikacja kierowana jest w głównej mierze (choć nie tylko!) do osób zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ma ona charakter przede wszystkim informacyjny, to znaczy omawia wybrane kwestie diagnozy dzieci odmiennych (od większości dzieci pochodzenia polskiego) pod względem etnicznym, językowym i kulturowym, jak również rekomendacyjny, a nadrzędnym jego celem jest upowszechnienie dobrych praktyk diagnostycznych.

Publikacja jest już dostępna. Ośrodek Rozwoju Edukacji podjął się zadania rozsyłania egzemplarzy do wszystkich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Polsce.


Wersja elektroniczna jest dostępna bezpłatnie do ściągnięcia ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji:

 

Dostęp do książki jest otwarty, to znaczy, że można swobodnie z niej korzystać jak również ją powielać, przesyłać oraz umieszczać na stronach internetowych.


Publikacja została dotychczas objęta Patronatem Honorowym przez:

  • Rzecznika Praw Dziecka
  • Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Ministra Administracji i Cyfryzacji
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Komitet Psychologii PAN
  • Komisję ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Informacji dotyczących dystrybucji wersji papierowej publikacji udziela
p. Katarzyna Leśniewska ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ):

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji

ul. Polna 46A

00-644 Warszawa

tel. (22) 570-83-02

 

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą publikacją jak również
o przekazywanie jej osobom potencjalnie zainteresowanym.

 

Krystian Barzykowski
Współautor i redaktor publikacji

 


Książka pt. "Psychoterapia to jest moja partia polityczna"

 

Książka jest zbiorem rozmów wspomnieniowych z pierwszymi polskimi psychoterapeutami, tworzącymi krakowskie środowisko psychoterapeutyczne. Zaproszeni Goście byli prekursorami najważniejszych podejść terapeutycznych, współtworzyli standardy psychoterapii w Polsce, są autorami pierwszych publikacji naukowych z tego zakresu, pierwszymi w kraju certyfikowanymi superwizorami oraz twórcami pierwszych profesjonalnych szkół psychoterapii.

 

Zapraszam na spotkanie z doświadczonymi psychoterapeutami i nauczycielami psychoterapii, dla których praca stała się pasją życia i sposobem kształtowania otaczającej rzeczywistości.

 

Zapraszam również do obejrzenia krótkiego filmu promującego książkę

 

Mariola Wereszka
Członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP

 


 

FORUM DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ – OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP powstało Forum Diagnoza Psychologiczna, która w zamyśle stanowi platformę wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń z zakresu diagnozy psychologicznej.

Mając nadzieję, że będzie ona pomocna Państwu w codziennej pracy diagnostycznej już teraz zachęcamy do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu jak również do rozpowszechnienia informacji na temat Forum.

Forum znajduje się pod adresem:

http://paluchja-forum.home.amu.edu.pl/viewforum.php?f=15

 

Krystian Barzykowski
Członek Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP


 

Stanowisko Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk

w sprawie utrzymania pięcioletnich jednolitych studiów

magisterskich z psychologii

W trosce o dobre przygotowanie absolwentów psychologii do pełnienia odpowiedzialnych zadań wynikających z uprawiania zawodu zaufania publicznego, Komitet Psychologii PAN oświadcza, iż właściwą formą kształcenia psychologów są pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Projekt powołania dwustopniowych studiów z psychologii, obok jednolitych studiów pięcioletnich, można rozważyć po skutecznym wdrożeniu regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu psychologa.

 

Ustroń, 22 czerwca 2012

 

Stanowisko Rad Instytutów 

WYNIKI w Skali Inteligencji WECHSLERA dla Dzieci (WISC-R)

EFEKT FLYNNA

Polskie normy do WISC-R zostały opracowane ponad 20 lat temu. Ze względu na zjawisko znane pod nazwą „efektu Flynna” (Flynn, 2012) wyniki (wyrażone w Ilorazie Inteligencji) uzyskiwane przez obecnie badane dzieci są zawyżone w stosunku do tych, jakie dzieci te otrzymywałyby, gdyby normy były aktualne. Rezultaty polskich badań pokazują, że różnica wynosi około 7-9 punktów Ilorazu Inteligencji (Jaworowska, 2010; Jaworowska, Matczak, Fecenec, 2013).

 

Jak, w takiej sytuacji, psycholog powinien interpretować wyniki w WISC-R badanych dzieci? Nie powinien stosować żadnych algorytmów (wzorów), które automatycznie zamieniałyby uzyskany wynik na wynik „poprawiony”. Natomiast powinien interpretować uzyskany wynik, uwzględniając wiedzę na temat błędu wynikającego z nieaktualnych norm. Innymi słowy, powinien przyjąć, że choć wynik otrzymany dziecka wynosi np. Ilor.Int. = 80, to biorąc pod uwagę „efekt Flynna” związany z nieaktualnymi normami, jest to najprawdopodobniej wynik w granicach 73-71 Ilorazu Inteligencji.

 

 


 

Kategoryzacja narzędzi diagnostycznych

Komisja d/s Testów Psychologicznych PTP przygotowała kategoryzację narzędzi diagnostycznych z punktu widzenia dostępu do nich różnych grup użytkowników, kwalifikacje wymagane przy zakupie testów oraz oświadczenie klienta. Wymagania te będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku.

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=463 

Koło Młodych Psychologów

Materiały ze spotkania „Co po dyplomie…? Możliwości i perspektywy zawodowe psychologów”

Koło Młodych Psychologów

 


 

 

Informacje:

 

Techniki projekcyjne - opinia PTP

Jak odróżnić dziecko od kąpieli (komentarz dot. technik projekcyjnych)


 

Inne wydarzenia:

- Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej zaprasza do korzystania z biblioteki im. Jana Malewskiego

- Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Oferta staży klinicznych dla kursantów i studentów

 

Wielkość liter

Zmiana rozmiaru strony:
Ctrl+ / Ctrl-